مدیر عامل

شرکت مهتاب بافت گیلان واقع در شهرک صنعتی  شهرستان شفت میباشد که این شرکت درزمینه نساجی پیشرفت زیادی داشته است  مهندس خداپرست مدیر عامل کار آمد و بادرایت شرکت برلیان تولید مهتاب بافت درخصوص چگونگی تشکیل و توسعه این شرکت اظهارداشت  : این کارخانه در آغاز با مساحتی کوچک وتعدد 20 کارگر شروع بکار کرد و اکنون نیز با  تعداد 320 کارگر در 3 شیفت کاری به فعالیت خود ادامه میدهد و پیش بینی میشود در فاز سوم توسعه این تعداد به 400 نفر نیز برسد .لازم به ذکر است که این شرکت در طول  9 سال گذشته به طور پیاپی به عنوان واحد نمونه صنعتی استان شناخته شده است و دارای یک تیم فوتبال 45 نفره نیز میباشد که تاکنون موفقیت های زیادی را کسب نموده است